Jaloers

Een man vertelde tijdens de coachingsuren dat hij in een relatie zat met extreme jaloezie. De relatie duurde al vijf maanden en nu pas zag hij hoe jaloers zij eigenlijk was. De eerste  maanden was dat niet opgevallen.

Die eerste maanden (allebei kinderen hebbende en uit een moeilijke scheiding komende) sloten ze zich haast steeds op in een van beider huizen. De ideale omstandigheden voor een jaloers persoon aangezien zo de partner van elke mogelijke impuls van buitenaf wordt afgesneden. Een jaloerse vrouw wil haar partner helemaal en exclusief wil bezitten. Hem onafhankelijk van haar en zelfstandig zien, lukt haar niet. In haar bezitterigheid gaat ze zo ver dat ze denkt dat hij als haar is, een soort verlengstuk van zichzelf. En dus moet elke beweging, elke blik, elk gebaar en alle aandacht van hem naar haar gaan. De jaloerse persoon vist voortdurend naar complimentjes, geruststellende woorden en bevestiging van de liefde van hem voor haar. Krijgt ze niet, waar ze behoefte aan heeft, dan volgt grote teleurstelling, slachtoffergevoelens of kwaadheid.

Uiteindelijk kan gezegd worden dat jaloerse mensen erg onzekere mensen zijn die haast constant met een gevoel van leegte rondlopen waarvan ze verwachten (lees: eisen) dat hun partner die opvult. En hoe de partner zich ook zal inspannen om aan haar wensen tegemoet te komen, hij zal haar altijd teleurstellen, want hij is nu eenmaal een andere, zelfstandige persoon met eigen gevoelens en gedachten.

Jaloezie is geen pretje voor de partner, maar ook niet voor de jaloerse persoon zelf. Het constant achterdochtig zijn en uitpluizen van de andere zijn leven, kost hopen –negatieve- energie. Daardoor vergeet een jaloers persoon vaak haar eigen leven te leiden. Het enige wat ze wil, is de andere persoon compleet bezitten.

De eerste stap van de oplossing is leren zien dat, ook al is de andere partner iemand anders, die nog steeds even veel kan houden van, en zelfs nog meer, dan wanneer er verwacht wordt dat de overgave compleet is. Een tweede stap is dat de jaloerse persoon durft zichzelf in vraag te stellen en te kijken vanwaar dit gedrag komt. Een derde stap is opnieuw meer inhoud te geven aan het eigen leven. De vraag ‘en wat wil ik eigenlijk met mijn leven aanvangen?’ is daar cruciaal. Alleen met die drie stappen kan een jaloers persoon leren om volwaardig in een relatie te stappen. Moest dit niet samen met de partner lukken, kan altijd gezocht worden naar professionele hulp.

This entry was posted in Andere. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *