Wie niet waagt…

Een goed lief vinden, daarvoor heb je wat geluk nodig, of geduld. Met hoeveel mensen kan het lukken? Om te beginnen zijn de meeste mensen hetero- of homoseksueel. Dat betekent dat ongeveer de helft van de mensen niet in aanmerking komt als mogelijke partner. Daarbij komt de factor leeftijd. De meeste mensen willen bijvoorbeeld liever niet een partner van meer dan tien jaar ouder of jonger, al lijkt dat laatste voor sommigen best wel aantrekkelijk en spannend. Van de helft potentiëlen komen er dus maar een vierde in aanmerking. Er schieten dus maar een twaalf procent over na twee beïnvloedende factoren: leeftijd en geslacht. Nemen we daar de regio bij waar de potentiële partner het beste woont, de grootte van pakweg een Belgische provincie, en het procentuele aantal mogelijke partners slinkt tot minder dan een procent. Neem daar nog enkele andere noodzakelijke voorwaarden bij (je moet je toch aangetrokken voelen, de karakters moeten bij elkaar passen, je moet beiden vrij zijn) en je komt tot de vaststelling dat er in verhouding maar weinig mensen in aanmerking komen. Zo beschouwd kan je toch maar van geluk spreken dat er meer zeven miljard mensen op deze globe rondlopen.
Hoewel er dus zeer weinig mensen op honderd in aanmerking komen, zijn het er toch veel in absolute cijfers. De wet van de grote getallen. Er zijn dus zelfs in de eigen regio een heel aantal singles die in aanmerking komen voor een vaste relatie: ze hebben het juiste geslacht, ongeveer de juiste leeftijd, een passend karakter en er is voldoende aantrekkingskracht langs beide zijden. Dan komt het erop aan dat je elkaar kunt ontmoeten. Hoe langer hoe meer gebeurt dat initieel via het wereldwijde web. Dat is voor de meesten onder ons slechts een muisklik van ons verwijderd. Toch klagen nogal wat mensen over een gebrek aan reacties op hun eerste initiatieven. Blijkbaar haken heel wat mensen nogal snel af op een of ander kenmerk, waardoor ze zichzelf ook wat kansen ontnemen. We weten allemaal van onszelf dat we kleine kanten bezitten, waarom zouden we onszelf dan een eerste kennismaking ontzeggen op basis van een of enkele kenmerken die ons mogelijks afschrikken?
Of het uiteindelijk iets kan worden met iemand, dat achterhaal je normaal pas na een of meerdere contacten in levende lijve. Communicatie via allerhande moderne media van op afstand kunnen wel een eerste indruk geven over hoe een persoon in elkaar steekt. Je kan zelfs verliefd worden op iemand zonder hem of haar ooit in vivo ontmoet te hebben. Maar ook in dat geval is het goed elkaar op tijd beter te leren kennen in het werkelijke leven. Dergelijke omgang met elkaar voegt heel wat realiteitszin toe aan een prille relatie, hetzij enkel vriendschap, hetzij al wat meer.
Om te komen tot een date op tijd en stond, verdient het aanbeveling voldoende ondernemend te zijn de fase daarvoor. Je reageert wat vaker op elkaar, zodat er wat kan groeien, zonder dat het meteen tot afspraakjes hoeft te komen. In die fase is het ook nog helemaal niet verboden met meer dan een persoon contacten te hebben.
Nog teveel mensen houden er een utopie op na dat een droompartner bij hen zal komen aanbellen, zodat ze zelf niets hoeven te ondernemen. Vaak is dergelijke utopie ontsproten uit een angst om afgewezen te worden. Een initiatief nemen op relationeel vlak is inderdaad zo kwetsbaar dat veel mensen er liever niet aan beginnen. Begrijpelijk… en onverstandig, want wat is het alternatief? Bij de pakken blijven zitten en zich beklagen alléén te blijven? Mensen die niets ondernemen op relationeel vlak kunnen inderdaad gerust zijn dat ze geen blauwtje zullen lopen. Anderzijds kunnen ze er ook vanuitgaan dat ze wellicht single zullen blijven. Dat kan een bewuste keuze zijn, maar dat is het in veel gevallen niet. Dus toch maar beter een initiatiefje nemen op tijd en stond en je een beetje kwetsbaar opstellen af en toe, tenminste als je uitkijkt naar een nieuwe relatie. Geef toe, veel mooiere periodes zijn er niet in een mensenleven dan die waarin je een nieuwe liefde kent. Op zulke intense periodes van geluk, daar kan je maanden, zoniet jaren van leven. Veel geluk bij het vinden van een lief. Veel liefde bij het vinden van geluk!

This entry was posted in Andere. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *