De tien geboden (deel vier)

En hier komen de laatste om de lijst te vervolledigen…

 

 9. Richt je aandacht op positieve dingen
In plaats van je te concentreren op wat er niet leuk is, kun je je beter concentreren op de positieve dingen in je relatie, ook al zijn het er soms maar een paar. Haal samen die dierbare herinneringen op, verras je partner met iets waarvan je weet dat hij of zij dat vroeger altijd leuk vond. Het effect van dit gedrag zal je verbazen, ook al doe je dat met voorbedachten rade.

 10. De appel valt niet ver van de boom
Hoe oma omging met je opa kan iets zeggen over hoe jij doet tegen je partner. Hoe je vader en je moeder met elkaar omgingen kan iets zeggen over de manier waarop jij tegen mannen en vrouwen aankijkt. Dat beïnvloedt heel sterk je partnerkeuze en de manier hoe je met je partner omgaat. Door terug te kijken in het verleden leer je over onderliggende motieven. Je bent grootgebracht met een bepaald relatiebeeld. Maak eens een kleine stamboom en teken daarin alle lijnen die tussen opa’s en oma’s van vader en moeder naar jou lopen en geeft ze een bepaalde eigenschap mee, zoals sterk, liefdevol, ruziezoekend, zwak of onbetrouwbaar. En probeer zo inzicht te krijgen in wie je bent.

This entry was posted in verliefd. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *