Verschillen in een relatie (deel 3)

Vorige week besprak ik al de meningsverschillen en de behoefteverschillen. Vandaag een nieuwe categorie!

Een derde categorie zijn de waarden- en normenverschillen . Ze gaan vaak over diepzittende oordelen over wat belangrijk, rechtvaardig en/of juist is. Veel verschillen in normen en waarden zijn te herleiden tot behoefteverschillen en kunnen opgelost worden door ze gewoon maar te laten bestaan en er rekening mee te houden of er duidelijke afspraken over te maken. Bijvoorbeeld over hoe vaak u thuis bent.

Maar als je het eens moet worden met elkaar over de opvoeding van de kinderen dan is het belangrijk om het met elkaar eens te worden. Bijvoorbeeld over de vraag wat je doet als kinderen ziek zijn: moet de ziekte homeopathisch behandeld worden of niet? Dat zijn geen simpele vragen en ze kunnen ook niet simpel opgelost worden. Agressief of gewelddadig worden helpt dan echt niet. Praten erover kan wel een oplossing dichterbij brengen. Maar ook niet altijd. Sommige verschillen in waarden, in wat we belangrijk vinden in het leven, zijn zo fundamenteel, dat je er niet uitkomt met een compromis. Of de ene keer de een zijn zin geven en de andere keer de ander. Belangrijk is dan dat je met elkaar niet in een strijd om de macht terecht komt.

Bron: Genoeg van Geweld

This entry was posted in communicatie, goede relatie, valkuil relatie and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *