Verschillen in een relatie (vijfde en laatste deel)

Zoveel mensen, zoveel verschillen. Hier de laatste twee categorieën

Een vijfde categorie zijn de communicatieverschillen. Die hebben vaak te maken met verschillen in de gezinsachtergrond, met culturele verschillen, met klassenverschillen. Maar er zijn ook communicatieverschillen die te maken hebben met man-vrouwverschillen. Vrouwen zijn in de regel meer relatiegericht, terwijl mannen meer gericht zijn op zelfstandigheid (autonomie). Deze verschillen kunnen voor veel ruzies zorgen.

En als laatste categorie heb je het verschillen tussen wat je bedoelt en wat het effect ervan is. In feite praten we hier over een misverstand. Het gaat over wat iemand zegt, wat iemand bedoelt (te zeggen) en hoe zijn of haar woorden worden opgevat door de ander. Maar ook over wat iemand doet, wat hij wil bereiken en het effect. In het voorbeeld hierboven (bij de communicatieverschillen), is het misschien niet de bedoeling van de man om zijn vrouw nóg bozer te maken of op de kast te jagen met het weglopen. Het is juist zijn bedoeling om het uitpraten van de ruzie uit te stellen. Het effect op haar is juist dat ze bozer of angstiger wordt of zich in de steek gelaten voelt. Verwoorden wat je écht bedoelt en zeggen hoe iets overkomt, daar ligt de oplossing.

Bron: Genoeg van geweld

This entry was posted in verliefd. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *