Cumulatief daten

‘Mag je wel met twee verschillende mensen afspreken, in functie van een relatie, als er maar enkele dagen tussen zitten? En komt er een moment dat het niet meer gepast is op twee paarden tegelijk te wedden?’ Vroeg ze me aan het eind van ons gesprek. Cliënten stellen wel vaker de belangrijke vragen aan het einde. Is het omdat ze angst hebben om het erover te hebben? Ik antwoordde haar dat we daar volgend gesprek mee zouden beginnen. Dat geeft me alvast voldoende tijd om dergelijke vragen in voldoende mate te overpeinzen. Sommige vragen verdienen nu eenmaal wat meer aandacht.

Als we graag iemand nieuw leren kennen, is het zeker goed onze blik wijd open te houden, en geen mogelijkheden reeds op voorhand uit te sluiten. Daarom kan je zonder twijfel meerdere mensen tegelijk zien. Zolang je maar eerlijk met jezelf en de anderen omgaat. Wanneer wordt het dan wel onkies?

Om te beginnen als je de drempel van de exclusiviteit overschreden hebt. Maar wanneer is dat het geval? Lang geleden (spraken de dieren toen nog?) was dat betrekkelijk simpel: nadat je elkaar diep in de ogen had gekeken, en vooral na een eerste tongzoen, dan had je iets met elkaar, dat je niet hoort te hebben / hebt met een ander. Je was een koppel, en dat zijn er twee. Daar hoorde geen derde bij.
Vooral van jonge mensen hoor je nu ook andere verhalen. ‘Iemand binnen doen’ is voor sommigen een avondsport voor ‘s weekends geworden, waar ze weinig of geen verregaande gevolgen aan vastknopen. We mogen natuurlijk niet veralgemenen. De meeste jongeren menen het in de liefde nog steeds erg ernstig. In ieder geval is de drempel naar de exclusiviteit een pak mindere herkenbaar geworden. Dat maakt ook dat de ene persoon die drempel al kan voorbij zijn, althans in de eigen beleving, terwijl de ander meent nog in het stadium te zijn van het aftasten van de mogelijkheden van een relatie.
Het is precies dat verschil in beleving dat maakt dat er ook pijnlijke misverstanden kunnen groeien. ‘Ik meende het zo serieus, en dan lapt hij me dat’ (nog met iemand anders afspreken)!
‘Ik durfde me eindelijk opnieuw geven, en dan trapt zij op mijn ziel’ (door nog eens met een ex af te spreken).
‘Ik ben eindelijk klaar me opnieuw te binden, en dan beschaamt hij mijn vertrouwen’ (door naar zijn kinderen te luisteren en meer afstand van mij te nemen).

Om dit soort misverstanden te voorkomen, is het goed overeen te komen over het statuut van de relatie. Niet dat er een official aan te pas moet komen, maar onderling is het goed het daarover te hebben. Welke soorten relatie kan je zoal hebben?
Om te beginnen kan je gewone vrienden zijn, een verwarrend begrip sinds men het ook over een vriend(in) heeft, als het over een lief gaat. Gewone vrienden kunnen iets bijzonders met elkaar hebben, maar dat noemen we niet exclusief. Dergelijke vrienden zullen elkaar niet direct schaden als ze een partnerrelatie beginnen met iemand anders.
Uitzondering op deze regel is de boezemvriendschap die pubers vaak beleven. Zij ondervinden het ook als ontrouw als de boezemvriend(in) soortgelijke contacten (meestal platonisch) onderhoudt met andere vrienden en er even ver mee in zee gaat. Een boezemvriendschap is dus al heel wat exclusiever.
Een betrekkelijk nieuw fenomeen, vooral als begrip, is ‘friends with benefits’. Het gaat dan om niet exclusieve vrienden, die beiden ook geen partnerrelatie hebben. Maar beiden verlangen zoals velen naar genegenheid en warmte, seksualiteit ook. En dat hebben ze met elkaar… Tot ze eventueel een nieuwe exclusieve relatie aanknopen, dan nemen ze afstand van elkaar. Ook in dat geval blijft de persoon die nog geen partner heeft gevonden wat verweesd achter.

Een volgende mogelijkheid is het exclusieve partnerschap zonder samen te wonen, de zogenaamde LAT-relatie (living apart together). Hier is er vaak wel de duidelijkheid van de verwachting elkaar trouw te blijven, maar door omstandigheden (kinderen, job, zich er nog niet klaar voor voelen) woont men (nog) niet samen. Deze mensen zullen zich dan ook bedrogen voelen als de ander nog gaat daten.

Bij alle andere vormen van exclusief partnerschap (samenwonen, al of niet officieel of geregistreerd, en getrouwd zijn) wordt de verwachting dat men niet gaat daten alleen maar duidelijker. Toch gebeurt het dat dergelijke mensen eerst gaan daten, en dan pas knopen doorhakken, vaak omdat men niet alleen kan leven, maar dat is een ander verhaal.

Blijft een gulden regel overeind: praat met elkaar over hoe jullie elk voor zich naar jullie relatie kijken, wat jullie van elkaar verwachten. Veronderstel daarbij niet te gemakkelijk dat de ander maar moet weten hoe jij je in bepaalde omstandigheden voelt. Vooral vrouwen vinden over mannen dat ze dit soort dingen eigenlijk zouden moeten weten of voelen. Vooral mannen vinden over vrouwen dat ze daar best wel eens duidelijker in mogen worden. Een open en eerlijk gesprek met elkaar over dergelijke nog onuitgesproken verwachtingen, kan je vele pijnlijke ervaringen voorkomen. En al weten we hoe moeilijk dit soms is: gewoon doen is toch de boodschap. Hoe moeilijk je zo’n gesprek ook begint, meestal ben je nadien blij dat het gevoerd werd. Wat er ook uit de bus kwam, je staat nadien een stuk verder.

This entry was posted in Andere. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *