De aantrekkelijkheid van een narcist

Narcistische mannen worden meer dan gemiddeld aantrekkelijk gevonden door vrouwen. Dit blikt uit onderzoek van Tamara Montrose en Carrie Haslam van het Hartpury college uit Engeland (gelezen op ‘De Redactie’ op woensdag 8 april 2015).
Welke eigenschappen kenmerken narcistische mannen? Ze blinken uit in zelfliefde, ijdelheid en zelfvertrouwen, en ze staan graag in het middelpunt van de belangstelling. Anderzijds zijn ze ook geneigd tot het manipuleren van mensen om hun zelfzuchtige korte termijn doelen te bereiken.
Het lijkt begrijpelijk dat dergelijke mannen succes hebben bij heel wat vrouwen, zeker als het gaat om een pittig avontuurtje. Ze zijn erg vlot in de omgang, weten steeds waarover gepraat, en beloven een comfortabel leven, tenminste als hun inkomen in verhouding staat tot hun zelfverklaarde capaciteiten. In het begin van een relatie zijn dergelijke mannen dus erg aantrekkelijk.
Als vrouwen echter uitkijken naar een duurzame verhouding, zou je verwachten dat ze zich tot andere types aangetrokken zouden voelen. Want dergelijke narcisten mogen dan wel onderhoudend gezelschap zijn, ze zijn ook eerder uit op kortdurende seksuele relaties, waardoor ze herhaaldelijk harten breken.
Merkwaardig genoeg blijkt uit het aangehaalde onderzoek dat ook vrouwen die uit zijn op duurzame relaties, op deze voor hen ‘foute’ mannen vallen. Blijkbaar is er niet een soort natuurlijke wetmatigheid die ervoor zorgt dat vrouwen die een vaste relatie willen zich ook aangetrokken voelen tot mannen die hetzelfde willen.
Bovendien voelen vrouwen die al veel partners hebben gehad, zich nog meer aangetrokken tot narcistische mannen dan andere. Ondanks hun uitgebreide ervaring doorzien ze de korte termijn doelen van deze narcisten niet. Een mogelijke verklaring daarvoor is dat juist dergelijke vrouwen die meer dan gemiddeld op narcistische mannen vallen, vaker door hun partners gedumpt worden, en daardoor juist meer partners hebben gehad dan andere vrouwen.
Zouden er bij uitbreiding en ook bij mannen aantrekkingskrachten bestaan die de partnerkeuze minder rationeel of zelfs contraproductief maken? Worden we met andere woorden aangetrokken tot persoonlijkheidskenmerken die bij het vorderen van een relatie minder belangrijk of zelfs hinderlijk worden? Jarenlange enquêtes bij studenten en leerlingen leren me dat steevast dezelfde eigenschappen hoog scoorden in de top tien van de partnerkeuze. Met name de kenmerken ‘lief’, ‘gevoel voor humor’ en ‘mooi’ scoorden steevast hoog. Begrijpelijk in het begin van een relatie, maar hoe zwaar wegen deze eigenschappen op de langere termijn?
Lieve mensen blijven zelden lief, precies omdat ze soms te lief, te braaf en dus half gek zijn. Vaak vullen ze een emmer aan ergernissen die, eens hij vol zit, bij een minste druppel kan overlopen. Zorg in dat geval maar dat je uit de buurt blijft, want dan kunnen er ontploffingen gebeuren die een niet geringe schade kunnen berokkenen.
Ook ‘gevoel voor humor’ is voor velen een bijzonder aangenaam kenmerk in het begin van een relatie. Het helpt onder andere de vlotheid van de omgang en het relativeringsvermogen. Na verloop van tijd boet datzelfde kenmerk aan belang in. Je kan er immers geen kinderen mee opvoeden, geen tuin mee onderhouden, ook geen huishouden mee runnen.
Tenslotte is een mooie partner aardig meegenomen, en leuk om naar te kijken, zeker in het begin van de relatie. Alleen jammer dat je die schoonheid soms vergeet, zeker na verloop van jaren. Bovendien worden de meeste mensen er volgens velen niet mooier op, naarmate de tijd vordert. Toch kunnen ouder wordende mensen juist heel mooi zijn, precies omdat hun levenservaring spreekt doorheen hun gelaat. Sommige mensen vinden het wel leuk een mooi uitziende partner te hebben, maar vinden het hinderlijk dat ook andere mensen dat opmerken. Vooral mensen met een jaloerse aard kunnen daar wel eens hinder van ondervinden. Er zijn trouwens ook heel wat mensen die menen dat mooiere mensen zich minder inzetten voor hun partner en de relatie, omdat er zich steeds alternatieven voordoen.
Zijn er dan ook eigenschappen die we aanvankelijk betrekkelijk onbelangrijk vinden, maar die naarmate de relatie vordert, aan belang winnen? Ongetwijfeld! Vlijt, empathie en doorzettingsvermogen zijn er drie van. Dat mensen graag de handen uit de mauwen steken is zelden een doorslaggevend argument om een relatie te beginnen. Toch zullen weinigen ontkennen dat een huishouden runnen een hele klus is, die je node alleen wilt klaren. Een helpende hand, dag na dag, daar waar dat het meeste nodig is, je vult er geen romantische film mee, maar het helpt een relatie wel verder.
Met iemand kunnen meevoelen is een essentiële vaardigheid, als het gaat om allerhande intieme relaties. Toch wordt er zelden veel belang aan gehecht, bij de keuze van een partner. Integendeel: meevoelende mannen worden al gauw ‘watjes’ en dus te weinig viriel of macho gevonden om een relatie mee te beginnen. Maar als het gaat om duurzame intimiteit, en verantwoordelijk ouder zijn, is een kenmerk als empathie niet te versmaden.
Tenslotte is het goed relationele en andere problemen een tijdje het hoofd te kunnen bieden, zonder er meteen de brui aan te geven. Af en toe eens vallen is geen schande, als je maar steeds terug opstaat. Af en toe een storm beleven in een relatie is niet erg, als je bereid bent om verder te gaan, eens de storm gaat liggen. Dus dames, heren, voel je gerust aangetrokken tot die bijzondere man of vrouw, maar hou ook rekening met wat je werkelijk wil, ook op de wat langere termijn.

This entry was posted in Andere. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *