De ware of niet? (deel 1)

Hoe kan je nu weten of een beginnende relatie ook echt uitgroeit tot een volwaardig iets. Uren met vriend(inn)en overleggen en allerlei veronderstellingen maken, dat werkt niet. Wanneer we de literatuur er op naslaan, ontdekken we al gauw een paar richtlijnen, ik geef ze graag even mee…

1. Jezelf de vraagstellen of je jezelf voor de rest van je leven bij deze man/vrouw ziet is een begin.

Want besef goed dat deze partner die hier voor je staat niet veel zal veranderen. Je kan geen dingen kneden of even wat versterken of afzwakken. Mensen eens midden twintig voorbij, veranderen nauwelijks. (Eigenlijk haast niet, tenzij in een grote existentiële crisis).Wees dus eerlijk en bekijk alle kanten van deze potentiële partner en zie of je met hem/haar een leven kan opbouwen. Kijk vooral of je voldoende raakvlakken hebt, of hij/zij bereid is om je te aanvaarden zoals je bent en ook de situatie waar je inzit kan aanvaarden (kinderen of niet, je financiële toestand, de plaats waar je woont,..). Voel of je je aangetrokken voelt tot de ander, zowel emotioneel als fysiek. Het heeft immers geen zin om tijd, geduld, liefde en nog zo veel meer te steken in iemand die van in het begin niet helemaal bij je past en waar je zelf een beeld van maakt dat niet klopt.

2. Verhalen over ex-lieven tellen wel. Het verleden is dus wel degelijk belangrijk. Als je nieuwe partner vertelt over de exen, wordt de schuld dan steeds daar gelegd of kan je nieuwe partner ook in eigen boezem kijken en zelfkritisch genoeg zijn naar het eigen aandeel. Of kan je nieuwe partner gewoon geen reden aanhalen waarom het altijd mis is gelopen? Dan heb je te maken met iemand die emotioneel onvolwassen en helemaal geen relatie aankan. Steek daar maar geen tijd in, zoals ik al zei,… mensen veranderen niet makkelijk.

Volgende keer krijg je nog meer richtlijnen!

This entry was posted in Andere. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *