Een lustpil voor vrouwen

Een lustverhogende pil voor de vrouw… Sinds de komst van het beruchte blauwe pilletje voor de man werd er reikhalzend naar uitgekeken. Het verschil in verlangen tussen partners is immers een van de meest voorkomende seksuele problemen. En nu zou het zover zijn. Nog niet onmiddellijk verkrijgbaar in Belgie, wegens nog niet goedgekeurd door de bevoegde Europese autoriteiten (Het EMA, de tegenhanger van het bekendere Amerikaanse FDA ), maar zo goed als zeker ook naar Europa op komst. Het bewuste middel zou inwerken op het evenwicht tussen de hormonen dopamine en serotonine, en op die manier lustverhogend werken.
Een opportuniteit, ongetwijfeld, al zal het pilletje ook weer niet alle, zelfs niet de meeste, seksuele problemen oplossen die vooral met vrouwen worden geassocieerd. Bij sommige indicaties zullen de positieve gevolgen ongetwijfeld doorwegen op de neveneffecten. Bij andere dan weer niet.

Libidoproblemen kunnen hardnekkig zijn, en komen meer voor bij vrouwen dan bij mannen. Soms hebben ze een eerder lichamelijke oorsprong, bijvoorbeeld door een hormonaal onevenwicht, en dan kunnen pillen enig soelaas brengen. Vaker echter zijn de oorzaken eerder psychisch en/of relationeel van aard, en in die gevallen zullen pillen niet de substantiële bijdrage leveren tot het oplossen van de problemen. Daarenboven zijn er ook vrouwen die zelden of nooit seksueel verlangen voelen, en weigeren te erkennen dat er iets fout is met hen. Voor een stuk kan je ze ook gelijk geven. Daar waar libido bij de meeste mannen voorondersteld kan worden als evident aanwezig (ze hebben niet veel nodig…) groeit het verlangen bij vele vrouwen pas als een reeks van geschikte voorwaarden en omstandigheden verwezenlijkt zijn. Het verlangen van vrouwen groeit pas door de juiste dingen te doen.
Het al of niet aanwezig zijn van seksueel verlangen bij vrouwen wordt met andere woorden door heel wat factoren beïnvloed. In zijn algemeenheid kunnen we ervan uitgaan dat we moeten kunnen spreken van een gezonde geest in een lichaam, waarin de vrouw zich goed voelt, en met een relatie waarin ze zich veilig en geliefd voelt.
De invloed van een gezonde psyche kan moeilijk overschat worden. Mensen die zich overspoeld voelen door psychische problemen kennen vaak een sterk verminderde interesse in seks. Depressieve mensen hebben veelal geen zin, vaak ook ten gevolge van de medicatie die ze daarvoor innemen. Ook angstige en oververmoeide mensen denken niet aan seks. En terwijl sommige overstreste mannen wel eens willen vrijen om wat stoom af te laten, is het bij vrouwen eerder zo dat ze zich dan onvoldoende ontspannen voelen om aan seks te kunnen denken. De afwezigheid van seksueel verlangen wordt vaak aanzien als een symptoom van geestelijke onevenwichtigheid, terwijl de aanwezigheid van libido voor velen een gezond psychisch evenwicht illustreert.
Ook lichamelijk is het belangrijk dat mensen zich fit en aantrekkelijk voelen, opdat ze zich kunnen overgeven aan hun seksuele lusten. Zowel bij mannen als bij vrouwen laat die fitheid vaak te wensen over, onder andere door de zittende en intellectuele beroepen die we in groten getale vervullen. Gaat het om zich aantrekkelijk voelen, hebben vrouwen misschien, en vaak onterecht, meer problemen dan mannen. 99 procent van de mensen hebben wel iets aan hun lichaam waarover ze niet tevreden zijn. Als je je mentale focus richt op die lichaamsdelen of -vormen waarover je niet tevreden bent, kan het gebeuren dat je het moeilijk hebt je voldoende aantrekkelijk te voelen. Vrouwen vinden hun lichaam heel vaak minder aantrekkelijk dan hun partner. Helaas komt daar nog bij dat vrouwen in onze maatschappij nog meer op hun uiterlijk beoordeeld worden dan mannen. Al komt daar langzaam wel verandering in. Hier rust een dubbele taak op beide partners. Zij kan leren meer van haar lichaam te houden, zich beter in haar vel te voelen, zich met plezier te laten begeren, beter leren genieten… Hij kan haar regelmatig bevestigen, complimenteren met het lichaam dat ze is en heeft. Haar regelmatig plezieren ook. Werkelijke schoonheid is het resultaat van de combinatie van het imperfecte en de liefdevolle blik. Volmaaktheid is iets voor robots, die kan je niet beminnen. Wie je graag ziet, ga je vanzelf ook mooier vinden.
Zoals het seksuele nog steeds verwijst naar een relatie, zo zijn er ook relationele omstandigheden die een invloed uitoefenen op het libido van mensen, en dus ook van vrouwen. Een goede seksuele relatie wijst doorgaans op een goede relatie in zijn geheel. Dit wil niet zeggen dat een goede relatie automatisch ook leidt tot een bevredigende seksuele relatie. Loopt de relatie echt niet goed, zal je zelden kunnen spreken van een seksuele relatie waarover beide partners duurzaam tevreden zijn. Als een vrouw zich goed voelt in een relatie, en ze voelt zich door haar partner bemind en gewaardeerd, is de kans ook groter dat ze zich aan haar lusten kan overgeven. Zich veilig voelen bij de partner speelt daarbij een cruciale rol. Daarom is het respecteren van elkaars grenzen zo belangrijk. Daarvoor is goede communicatie op zijn plaats. Als je er gerust in kunt zijn dat je partner niets zal proberen te forceren waar je jezelf niet goed bij voelt, krijgt lustvol genieten des temeer kans.
Als al deze voorwaarden, zowel de psychische als de lichamelijke en de relationele in voldoende mate aanwezig zijn, kunnen vrouwen en mannen met meer plezier samen spelen. Daar worden ze beiden ook beter van, gelukkiger.

This entry was posted in Andere. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *