Hoe help je ervoor te zorgen dat liefde blijft duren? Deel 2

Dit is het vervolg van mijn voorlaatste blog over hoe je relaties langer kunt helpen duren. Toen hadden we het over de eerste vijf van de ‘tien geboden van de duurzame liefde’. Hier zijn we dan met de tweede reeks aandachtspunten die kunnen helpen om ervoor te zorgen dat relaties langer blijven duren. Deze tips in alle bescheidenheid en tegen de achtergrond van het besef dat het een hele uitdaging is een partnerrelatie duurzaam en tot tevredenheid van beiden te laten voortbestaan.
6. Bespreek ergernissen en wees betrokken op elkaar. Het is niet goed ergernissen te verzwijgen. Om te beginnen vul je daarmee de befaamde emmer, en eens deze volgelopen is, is het minste druppeltje dat er bij komt genoeg om een ravage te veroorzaken. Opgekropte ergernissen zijn misschien wel de belangrijkste oorzaak van wat we tegenwoordig vaak tegenkomen als splijtzwam voor een relatie: ‘ik voel niets meer voor mijn partner’. Met onuitgesproken irritaties kan je ook niet veel doen. Ergernissen bespreken vraagt moed. Velen vermijden het uit angst om de partner te kwetsen. Toch is het vaker door de manier waarop iets gezegd wordt, dat men zich gekwetst voelt dan door de inhoud van de boodschap. Als we dan goed letten op de manier waarop we de boodschap brengen, kunnen we vaak eerlijk en rechtlijnig zeggen wat ons stoort aan het gedrag van onze partner. Een bekende vuistregel daarbij is: geef een wat – waarom – hoe – boodschap. Daarbij geef je eerst aan wat je precies stoort in het gedrag van de ander. Daarna geef je best ook aan waarom dat gedrag je stoort. Dit komt vooral van pas omdat verschillende mensen zich nu eenmaal aan verschillende gedragingen storen. Tot slot geef je ook op een constructieve manier aan hoe de partner zich in het vervolg kan gedragen, opdat jij je in het vervolg niet opnieuw hoeft te ergeren! Anders dan velen verwachten wordt de relatie juist intiemer door het bespreken van ergernissen. Omgekeerd dreigen mensen uit elkaar te groeien als gevolg van het opkroppen van wat hen in elkaars gedrag stoort.
7. Blijven vrijen. Een van de belangrijkste eigenschappen die partnerrelaties onderscheidt van andere relaties, is dat de meeste partners af en toe de liefde vieren en met elkaar vrijen. Dat schept niet alleen een speciale band, het helpt koppels ook duurzamer samenleven. Ergernissen bespreken mag dan wel erg belangrijk zijn, je komt daardoor nog niet boven het nulpunt uit. Dat laatste doe je vooral door positieve ervaringen te delen met elkaar. Die kunnen heel verscheiden zijn: uit eten gaan, een film gaan kijken, samen op reis gaan… Samen vrijen neemt daarbij een bijzondere positie in. Daar waar je vele andere activiteiten bijna net zo goed met familie en / of vrienden kunt delen, vrijen de meeste mensen toch uitsluitend met hun partner. Dat maakt dat je voor elkaar een unieke betekenis krijgt. Je partner is de enige persoon die je seksueel genot kunt geven. Tegelijk is hij / zij ook de enige ander die je dergelijk genot kan verschaffen. Dat maakt het zo belangrijk om te blijven vrijen. Daarbij geldt dat de tevredenheid van beide partners over de seksuele relatie veel belangrijker is dan andere aspecten zoals frequentie, variatie enz.
8. Samen leuke dingen blijven doen. Hoe belangrijk ook, vrijen is niet het enige leuke dat je als koppel samen kan doen. Je kan nog tal van andere dingen samen doen, die net zo goed de relatie ten goede komen. Naast praten en vrijen is het inderdaad belangrijk voldoende tijd te nemen om leuke dingen samen te doen. De drie samen, praten, vrijen, doen, tellen mee voor wat ik relatietijd noem, de motor die het ‘huwelijksbootje’ In de vaart houdt (ook al is men tegenwoordig in vele gevallen niet meer getrouwd). Wat je dan precies kunt doen in die relatietijd, is voor elk koppel anders. Relatietijd wordt gekenmerkt door het gegeven dat het koppel in kwestie vooral met elkaar bezig zijn, en dat ze activiteiten doen die minstens een van beiden graag doet. Gezinstijd, vriendentijden, familietijd …zijn ook belangrijk, maar niet hetzelfde als relatietijd. Soms, liefst regelmatig, is het belangrijk met zijn tweetjes iets te doen. Hetgeen je concreet doet is bij voorkeur wat je allebei graag doet, maar ook die dingen die een van beiden heel graag doet, op voorwaarde dat de partner er geen afkeer van heeft. De mogelijkheden zijn legio: sporten, hobby, reizen, koken, lezen… Het belangrijkste is dat je regelmatig relatietijd neemt ( twee maal per maand?), en dat het niet steeds dezelfde is die zijn / haar lievelingsbezigheid met de partner kan doen. Hier is evenwicht belangrijk: beiden halen in gelijke mate hun slagje thuis.
9. Een eigen leven leiden. Hoe belangrijk het ook is om samen dingen te beleven, het is ook belangrijk dat beide partners ook nog een eigen leven hebben, los van elkaar. Mensen die als partners ook nog eens samen werken, kunnen hier maar beter extra op letten en bijvoorbeeld er een eigen hobby op na houden. Het is nu eenmaal goed ook nog dingen aan elkaar te vertellen te hebben. Het hoeft niet steeds over zichzelf en de relatie te gaan. Daarenboven is het goed ook op eigen benen te kunnen staan, en niet voortdurend tegen de partner te moeten ‘leunen’. Natuurlijk is het goed elkaar te ondersteunen, maar ook hierbij is het goed dat de rollen regelmatig wisselen: nu eens ben je zelf steun en toeverlaat, een andere keer kan je in al je kwetsbaarheid bij je partner schuilen.
10. Beseffen dat je zelf ook niet de makkelijkste bent. Mensen met voldoende relationele ervaring weten het al geruime tijd: een partner is nooit perfect, en meestal na verloop van tijd zelfs niet makkelijk in de omgang. Wat we daarbij vaak vergeten is dat we zelf ook niet de makkelijkste persoon zijn in de omgang. Mensen nemen nu eenmaal makkelijker de beperkingen van de partner waar, terwijl ze ook beter hun eigen kwaliteiten zien dan hun beperkingen. Daarom is het goed om te begrijpen dat je beiden, je partner en jijzelf, wezens zijn die onvolmaakt zijn. We hebben allemaal onze (on-) hebbelijkheden, gevoeligheden, kwetsbaarheden, naast heel wat kwaliteiten. En gezien we geen handleiding meekrijgen bij een partner, moeten we elke dag een beetje leren hoe met elkaar te leven. Zolang de balans positief blijft, is het de moeite waard de liefde te blijven beleven en regelmatig te vieren.

This entry was posted in Andere. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *