Slimme meiden en zorgzame kerels

Er beweegt het een en ander als het gaat over de seksegebonden voorkeuren bij de partnerkeuze.

Vroeger lagen vooral mooie vrouwen, die zich bovendien afhankelijk opstelden ten aanzien van hun partner, goed in de huwelijksmarkt. Evolutiebiologisch hoorde daar de volgende verklaring bij: vrouwen die er mooi en gezond uitzien insinueren een mogelijke partner de impliciete belofte van hoge vruchtbaarheid en een gezond nageslacht. Brede heupen, een slanke taille en volumptueuze borsten verwezen als schoonheidsideaal naar hetzelfde potentiƫel.

Evenzeer kwam het vroeger vaker voor dat vooral intelligente en hoog opgeleide vrouwen het moeilijk hadden een partner te vinden. Dat werd toen in verband gebracht met het gegeven dat nogal wat mannen er moeite mee hadden dat hun partner hoger opgeleid waren dan zij, en meer verdienden.

Vergelijkbaar daarmee lagen rijke en slimme mannen vroeger goed in de markt. Ook daar werd een evolutionaire uitleg aan gegeven: zij beloven impliciet dat er financieel voor het nageslacht zal worden gezorgd, via een soort van gewaarborgd inkomen. Omgekeerd hadden werkloze of werkschuwe mannen het veeleer moeilijk een partner te vinden, precies omdat ze weinig beloftevol waren als het ging om een comfortabel leven voor de volgende generatie.

Dit alles paste in het klassieke rollenpatroon, waarbij de man de leiding nam en voor de financiƫle middelen zorgde en de vrouw eerder volgzaam was en voor opvoeding en huishouden instond.

Deze ouderwetse criteria zijn aan het verschuiven, volgens de Amerikaanse antropologe Helen Fisher, die een onderzoek verrichte bij Amerikaanse singles (Zie ook B. Debusschere, ‘De slimme vrouw wordt sexy’ in De Morgen van 4-3-2015). Uit dit onderzoek blijkt dat heel wat mannen niet langer worden afgeschrikt door hoog opgeleide en goed verdienende vrouwen. Dat is ook maar goed, want vrouwen zijn tegenwoordig gemiddeld gezien beter opgeleid dan mannen.
Vergelijkbaar met deze tendens, zoeken vrouwen op hun beurt niet langer in de eerste plaats een kostwinnaar. Steeds meer worden andere kenmerken belangrijker geacht als het gaat om een levensgezel. Hij moet ook kunnen luisteren en praten, liefst ook over zijn gevoelens. Hij moet zijn mannetje staan in het huishouden en zijn steentje bijdragen bij het opvoeden van de kinderen.

We zien een duidelijk verband met het verder afbrokkelen van de traditionele rolpatronen. Vrouwen zorgen nu ook voor de inkomsten, mannen doen hun deel in het huishouden. De functies van mannen en vrouwen groeien naar elkaar toe, en daar zijn heel wat voordelen aan verbonden. Beide seksen kunnen zich ontplooien, zowel door een loopbaan uit te bouwen als door hun taak op te nemen in het sociale leven en het gezin. Omdat er zoveel meer mogelijk is, wordt het wel nodig om een en ander onderling goed af te stemmen en te bespreken.

Een mogelijk negatief effect van de verruimde kansen is dat partners geneigd zijn teveel hooi op hun vork te nemen. Waarom zou je niet eenvoudig doen wat allemaal mogelijk is? Door een enthousiaste gedrevenheid bij beide partners komen veel mensen in een postmoderne drukte terecht die hen als in een draaikolk naar beneden haalt. Diezelfde drukte lijkt wel een nieuw symbool voor status. Probeer het maar eens: vraag een 10 mensen hoe het met hen gaat, en tel eens op hoe vaak je de reactie: ‘druk, druk’ hoort. Vooral de combinatie van een voltijdse job, met het opvoeden van kinderen en het runnen van een huishouden maakt veel mensen vermoeid.
Wat hen dan vooral mankeert, is wat we meestal ‘tijd voor onszelf’ noemen: tijd voor ontspanning, rust, vriendschappelijke contacten, een hobby, de partner… Tijd ook om de batterijen terug op te laden. De druk die uitgaat van een hypotheeklening die moet afbetaald en het niveau van comfort dat we gewoon zijn, verleid ons ertoe om hard te werken. Soms gaan we daarin te ver en plegen we roofbouw op ons lichaam en onze gezondheid.
Het vervagen en naar elkaar toegroeien van rolpatronen valt toe te juichen. Vernieuwde prioriteiten bij de partnerkeuze zijn daarbij gepast. Vrouwen kunnen nu ook aantrekkelijk zijn om professionele competenties, mannen kunnen nu ook gewaardeerd worden om zorgende taken.
Laat ons er wel op letten dat we sommige doelen waarvoor we leven niet uitstellen tot we met pensioen zijn. Vriendschappen, familiale relaties, hobby’s, tijd voor partner en kinderen… Ze zijn alle belangrijk. Aan het einde van hun leven zijn er meer mensen die zichzelf verwijten te weinig tijd te hebben besteed aan deze ‘zachte waarden’ dan dat er mensen zijn die zichzelf beschuldigen te weinig gewerkt te hebben.

This entry was posted in Andere. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *