Lentekriebels

Als dat niet leuk is! Veel grotere geneugten zijn er niet, dan die eerste zonnestralen die je kunt laten vallen op je naakte huid, na een winter die ook deze keer weer enkele weken te lang heeft geduurd. De dagen lengen zienderogen. De vogeltjes vliegen fluiterig af en aan. De homo sapiens nijgt meer naar vrolijk.
Lente maakt alles anders: de natuur herleeft, mensen stellen zich open voor nieuwe belevingen, sommigen zelfs voor een volledig nieuwe start. Er zijn mensen die rond deze tijd spontaan aan een grote kuis beginnen, bij hun thuis of in hun leven. Ik weet niet of er statistieken over bestaan, maar het heeft er de schijn naar dat er in de lente ook meer relaties van start gaan dan pakweg in de winter. Waarschijnlijk hebben we in de lente meer goesting in nieuwe avonturen. We worden dan ook iets makkelijker verliefd. Lentekriebels, lichter geklede mensen, opwaaiende zomerjurkjes: de titel van een roman die alleen al om de titel waarschijnlijk goed verkocht.
Lente is een goede tijd voor nieuwe contacten, waardoor we onszelf helpen vervellen tot een vernieuwde versie van onszelf. Tegen de achtergrond van ons contact met nieuwe mensen, kunnen we ook nieuwe aspecten van onze eigen persoonlijkheid ontdekken.
SeriĆ«le monogamie is in West-Europa op het vlak van partnerrelaties voor veel mensen een soort norm geworden. Dat wil zeggen dat partners elkaar trouw (trachten te) blijven, zo lang een relatie duurt. Dat kan dan enkele weken zijn, of enkele maanden. Dat kan ook jaren duren, zelfs ‘tot de dood ons scheidt’ of eeuwig, voor wie er in gelooft. Al worden langdurige relaties met de tijd zeldzamer.
De meeste partnerrelaties kennen vroeg of laat een einde. Van zodra het voor een van de partners duidelijk is dat de toekomst van de relatie meer kommer en kwel zal brengen dan vreugde en plezier, zoekt men een weg naar de uitgang. De durvers maken een eind aan de relatie zonder dat er voor hen al perspectief is op een nieuwe. Anderen vinden pas de moed een bestaande relatie te verbreken als er zich al een nieuwe mogelijkheid aan de einder aandient. Nog anderen doen een al of niet uitgesproken belofte uit het verleden zo goed mogelijk gestand. Ze trachten de winters, die iedere relatie die duurzaam genoeg is doormaakt, zo goed als het kan te overleven.
Veel hangt daarbij af van de persoon in kwestie, van de waarden die mensen aankleven, van hun persoonlijkheidskenmerken ook. Zo voelt de ene persoon zich meer verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld voor het eigen engagement, voor het welzijn van de partner en dat van de kinderen. Zo’n persoon zal wellicht geneigd zijn de relationele moeilijkheden langer het hoofd bieden. Anderen voelen veeleer de behoefte om trouw te blijven aan zichzelf, de eigen levensdoelen, zelfontplooiing of passies. Dergelijke karakters zullen misschien iets sneller een relatie voor bekeken houden, tenminste als die verbondenheid voor hen bepaalde dromen in de weg staat.
Nog andere sujetten volgen meer hun verstand en beseffen dat de perfectie niet van deze wereld is. Zij gaan er vaak van uit dat je in elke nieuwe relatie ook opnieuw jezelf tegenkomt, inclusief je eigen scherpe kanten en onhebbelijkheden. Ook die zullen wellicht langer trouw blijven aan een partner en een relatie. Weer andere personen worden dan weer beangstigd door het onbekende, waardoor zij langer in bestaande situaties blijven zitten.
‘Ons Heer heeft van elk zijn getal’, een oud gezegde dat ons duidelijk maakt dat mensen onderling verschillen, en dat is maar goed ook. Zoals mensen verschillen ook de seizoenen. De lente is bij uitstek het seizoen van nieuwe kansen en mogelijkheden. Het komt erop aan ze te zien en ze aan te grijpen, als een kiem waaruit veel kan groeien.
Veel succes met de lentekriebels, en met al hetgeen er uit kan voortkomen.

This entry was posted in Andere. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *