Wat vinden mensen belangrijk bij een partner?

Vrouwen verschillen uiteindelijk niet zo veel van mannen als het gaat om wat ze belangrijk vinden bij een mogelijke partner. Dat blijkt nog maar eens uit een onderzoek verricht aan de universiteit van het Duitse Bamberg (zie ook M. Vandersmissen, De ware liefde is maar een muisklik ver, in Knack van 18-3-2015). Vrouwen vinden de volgende aspecten net iets belangrijker dan mannen: humor, intelligentie, opleiding en leeftijd. Het kenmerk aantrekkelijkheid vinden vrouwen precies even belangrijk als mannen, terwijl velen ervan uitgaan dat mannen dat belangrijker vinden dan vrouwen. Vrouwen vinden het beroep en het inkomen van hun potentiële partner wel heel wat belangrijker dan mannen. Wat beide seksen dan weer relatief onbelangrijk vinden zijn godsdienst en sterrenbeeld.
Laat ons even stil staan bij elke van deze kenmerken, in volgorde van belangrijkheid.
Zowel mannen als vrouwen vinden het belangrijkste kenmerk voor een partner dat hij/zij gevoel voor humor heeft. Begrijpelijk dat men dat belangrijk vindt, en verrassend dat het voor beiden op de eerste plaats komt. Toch lijkt het terecht dat humor de eerste plaats krijgt. Andere belangrijke kenmerken houden nauw verband met humor: intelligentie, relativeringsvermogen, zelfrelativering, jovialiteit… Ze hebben alle met humor te maken. Een (seksuele) relatie vaart vaak wel bij de nodige dosis humor. Het helpt vaak om een aantal problemen door te komen, zowel individueel als relationeel. Bij een eerste kennismaking heeft humor dikwijls een ontzenuwend effect. Je bent aanvankelijk beiden wat gespannen, tot een van beiden een grapje maakt. Het ijs is op die manier snel gebroken, zeker als mensen ook om zichzelf kunnen lachen. Sommige koppels ontdekken vaak de absurditeit van de manier waarop ze ruzie maken, door samen in de lach te schieten. Ook bij het vrijen werkt overdreven ernst dikwijls contraproductief. Hoe meer indruk men op de partner wil maken, hoe minder dat het lukt. Omgekeerd, hoe meer dat men zijn kwetsbare, soms stuntelige zelf kan zijn, hoe leuker het wordt. Indien je de waarheid daarbij geen geweld aan doet, vermeld dan zeker ‘gevoel voor humor’ in je profiel, als je gebruik maakt van een datingsite.
Intelligentie lijkt eerder een discriminerend kenmerk, vooral omdat je er niet veel aan kunt veranderen. Daar waar je nog je best kunt doen om meer gevoel voor humor te krijgen, zijn we met z’n allen geboren met een bepaald niveau van intelligentie. Daar kan je dan nog een heel klein beetje aan veranderen, naar boven door enorme inspanningen, of naar onder door weinig of niet aan hersengymnastiek te doen. Als mensen dan intelligentie het op een na belangrijkste kenmerk vinden bij een toekomstige partner, dan lijken heel wat mensen benadeeld. Misschien hopen sommige mensen er op zelf intelligent bevonden te worden, als men van intelligentie een belangrijk kenmerk maakt. Voor de kans op welslagen van een partnerrelatie lijkt het verschil in intelligentie tussen de partners onderling belangrijker dan dat beiden een hoge intelligentie hebben. Waarschijnlijk heeft dit ook met het belang van communicatie te maken. Elkaar begrijpen heeft immers soms ook met intelligentie te maken. Anderzijds komt het ook voor dat intelligente mensen wat meer afstand bewaren ten aanzien van hun emoties, met alle voor- en nadelen die dat met zich meebrengt. Het belangrijkste voordeel is misschien dat ze minder gemakkelijk overspoeld geraken door hun gevoelens, waardoor ze zich rationeler blijven gedragen. Het belangrijkste nadeel is wellicht dat ze hun emoties minder gemakkelijk met partner of vrienden kunnen delen. Leerkrachten kennen het onderscheid ook tussen leerlingen uit bijvoorbeeld het beroepsonderwijs, die hun emoties rechtlijniger, klinkt het niet dan botst het, naar buiten brengen, en de leerlingen uit de sterk wiskundige richtingen, die het vaak moeilijker hebben met het tonen van emoties.
Het kenmerk ‘opleiding’ ligt een beetje in het verlengde van het aspect intelligentie. Toch zijn niet alle intelligente mensen hoog opgeleid, terwijl ook niet alle hoog opgeleiden super slim zijn. Hoogbegaafde mensen hebben vaak een of andere beperking, waardoor ze professioneel niet meteen hoge toppen scheren. Wel is er een sterk verband tussen opleiding en inkomen. Komt daarbij dat mensen nu eenmaal liever een comfortabel leven leiden dan dat er voor hen ‘nog te veel maand overblijft op het einde van hun wedde of loon’. Het is dus heel begrijpelijk dat opleiding een grote rol speelt bij de keuze van een partner.
Een ander kenmerk dat discriminerend lijkt is aantrekkelijkheid. Toch is het dat wat minder dan intelligentie. Hoe je er uit ziet, is voor een stuk aangeboren, maar je kan er toch nog heel wat kanten mee uit. Sportieve mensen zien er vaak beter uit dan anderen. Mensen die zich goed in hun vel voelen, stralen dat uit, zodat ze meer aantrekkelijk worden. Mensen die gezond leven en proper zijn op zichzelf, worden met meer plezier benaderd. Het gaat bij aantrekkelijkheid gelukkig vaak over een subjectieve perceptie: mensen die je graag ziet, ga je vanzelf al mooier vinden. Een mooi voorbeeld was Jaques Brel, van nature niet meteen een Adonis, maar wat een uitstraling en présence!
De kenmerken beroep en inkomen zijn zoals gezegd voor de dames belangrijker dan voor de heren, ook als ze denken aan een potentiële partner. Waarschijnlijk is dit een restverschijnsel van het klassiek rollenpatroon, waarbij de man de middelen inbracht en de vrouw meer emotionele en zorgende taken op zich nam. In de toekomst zullen mannen en vrouwen deze kenmerken waarschijnlijk steeds meer in gelijk mate belangrijk gaan vinden, en dan vooral omdat men met voldoende middelen al een zorg minder heeft. De keerzijde van de medaille is wel dat mensen met een belangrijk beroep en een hoog inkomen vaker last hebben van een werkverslaving, waardoor er vaak te weinig tijd overblijft voor een partner en een privéleven.
Tenslotte zijn er de kenmerken godsdienst en sterrenbeeld, die minder belangrijk worden geacht. Voor godsdienst speelt wellicht een ver gevorderd secularisatieproces waarin West-Europa zich intussen bevindt, waardoor vele mensen godsdienst minder belangrijk zijn gaan vinden. Logisch dus ook dat mensen het minder belangrijk vinden of hun partner een godsdienst aanhangt en desgevallend dewelke. Toch lijkt me enige overeenkomsten op het vlak van levensbeschouwing en levensdoelen tussen partners welkom. Als je samen op pad wil, is het ook goed dat je ongeveer dezelfde richting uit wil.
Het sterrenbeeld van een potentiële partner is dan weer onbelangrijk voor velen, waarschijnlijk omdat er nu eenmaal ook veel mensen zijn die daar weinig wetenschappelijke waarde aan hechten. Als adolescent las ik ooit een boekje over het verband tussen sterrenbeelden en mate waarin partners bij elkaar passen. De uitleg over de match tussen het sterrenbeeld van mijn partner en ik begon met de gevleugelde woorden: ‘vergeet het maar’. Niet dat we een heel harmonieuze relatie hebben, maar we zijn intussen toch al ongeveer 28 jaar samen.

This entry was posted in Andere. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *