Stiefouder zijn, geen makkelijk klus

Stiefouder zijn is geen makkelijke taak. Naast kinderen die niet met jou verbonden zijn met bloed en waar je geen verleden mee hebt opgebouwd, krijg je er ook vaak een ex bij. En bij die ex de regelingen voor het halen en brengen van de kinderen, pietleuterige opmerkingen over kleren of huistaken of…  En als dat nog niet genoeg is, heb je ook ouders die zich erg schuldig voelen om wille van de scheiding en daardoor hun kinderen extra hard gaan beschermen (dus ook tegen jou) en de verloren tijd overcompenseren ( en dan besta jij niet).

Macht

De ex blijft verbonden met je nieuwe liefde van je leven. Net als je lekker op de bank ligt te knuffelen belt de ex, met de vraag hoe het met de kindjes is en of ze goed zijn gaan slapen en of je toch dat wc rolletje niet wil vergeten voor de school. En jij ziet met lede ogen toe hoe je romantische avond helemaal overstelpt wordt door een hoop stress, controle, irritatie en gekibbel. Of buigt je nieuwe liefde helemaal mee en hoor je hem/haar zeggen dat die extra dag wel kan, terwijl jullie net die avond een etentje gepland hadden? Contact over de kinderen kan een echt machtsspel worden. Dat je kersverse partner alleen maar meebuigt met zijn ex kan te maken hebben met schuldgevoelens. Ze vinden het feit dat ze gescheiden zijn en hun kinderen dat warme nest hebben ontnomen al erg genoeg, dus willen helemaal geen slecht ouder zijn en draaien mee naar de agenda van de ex. Of de ex dreigt natuurlijk met een herziening van het vonnis als de partner niet doet wat er gevraagd wordt.

Ouder-loyaliteit

Niet alleen kinderen kunnen te kampen hebben met loyauteitsproblemen, ook ouders hebben dat soms. Vaak zie je dat bij de ouder die  de kinderen het minst ziet. Die ouder ziet dan te veel door de vingers, gedrag waarvan jij je ogen open trekt en instinctief wel tegen zou ingaan. Wanneer jij commentaar zou hebben op het gedrag van een de kinderen, zal de ouder zich onmiddellijk persoonlijk aangevallen voelen en het gevoel krijgen dat jij hem/haar niet als een goede ouder beschouwd. Dat loyauteitsprobleem bespreken is een van de moeilijkste maar wel meest noodzakelijke onderwerpen. Samen zullen jullie moeten komen tot een opvoedingsstijl waarin je je beiden goed voelt. Datgene waar de meeste ouders al doende in rollen, moet hier tot in het detail besproken worden.

Kinderen bij een gezin houden ouders samen, bij een nieuw samengesteld gezin drijven ze de twee volwassenen uiteen. En dat is jammer, want ooit zijn die kinderen de deur uit en zouden jullie samen kunnen genieten.

This entry was posted in Andere. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *