You need friends.

Relaties blijven een bron van inspiratie, ook voor wetenschappers. Het lijkt moeilijk om iets dat op zo veel manieren te omschrijven is -een relatie- te onderzoeken. Toch wou onderzoeker Birditt van de universiteit van Michigan weten hoe relaties veranderen doorheen de tijd én of er een verschil was tussen een relatie met een vriend of je relatie met je levensgezel.

Haar bevindingen waren duidelijk. Oudere volwassenen (60-plussers) hadden de minst negatieve relaties met partners, kinderen of vrienden. Deze resultaten komen overeen met eerdere studies die er ook op wijzen dat oudere volwassenen minder conflicten hebben dan jongeren over hun relaties. Twintigers en dertigers rapporteren de meeste conflicten in hun relaties.

Maar meer onthutsend is haar tweede conclusie: de partnerrelatie werd als de meest negatieve relatie gezien. En werd ook negatiever doorheen de tijd.

Je relaties met je kinderen en met je beste vrienden neigen dus minder negatief te worden, naarmate je ouder wordt, terwijl we tegelijkertijd onze intieme partner eerder meer als irriterend en eisend zullen zien. Deze irritaties beschrijven en begrijpbaar maken is een goeie manier om ten eerste aan te geven welke irritaties je als ‘normaal’ zal ervaren, en ten tweede om uit te zoeken hoe je er kan mee omgaan. En dit kan er voor zorgen dat we toch gelukkig blijven in deze intieme relaties, die tenslotte goed zijn voor onze ‘gezondheid’.

Dat er meer negatieve gevoelens zijn in onze intieme relaties komt omdat er heel wat contact is met deze partner. Daardoor zal het ook gemakkelijker worden om deze negatieve gevoelens te uiten. Als we hier spreken over negatieve dingen, dan hebben we hier over de kleine dagelijkse dingetjes, van hoe iemand omgaat met orde en netheid, hoe zij haar eten klaarmaakt, of hij zijn handen wast na het plassen, dat zij steeds te laat komt, dat hij verjaardagen vergeet…. Het gaat dus niet over diepgaande onenigheden over de grote vraagstukken in het leven.

Oudere volwassenen zullen ook trachten conflicten te vermijden door confrontaties uit de weg te gaan, eerder dan door te discussiëren over de problemen. Vandaar ook dat ze minder conflicten zullen melden dan jongeren. Dit kan ook een reden zijn dat je met de jaren meer irritaties zal hebben met je intieme partner, die kan je immers moeilijker uit de weg gaan, als je samenleeft.

Onze intieme partners werken ons dus meer op de zenuwen, hoe langer we er mee samenleven, maar dat betekent niet dat we niet van hen houden. Onze partnerrelaties zijn de meest ambivalente relaties die we hebben. You love them and you hate them.

De manier waarom je met die negatieve gevoelens omgaat, is erg belangrijk voor je relatie. Mensen veranderen na een tijd niet meer, dus lastig blijven en het duizend keer bediscussiëren heeft geen zin. Er niet meer over spreken zal het negatieve gevoel niet weghalen, maar door oude koeien uit de gracht te blijven halen, maak je ook niets beter. Met de jaren zullen onze intieme relaties verbeteren. Negatieve gevoelens maken daar een deel van uit, maar nemen we er graag bij voor alles wat er in de plaats komt.

Einconclusie van Birditt: zorg dat je naast je intieme relatie, ook vrienden en kennissen hebt om een relatie mee op te bouwen. Zo blijft alles in evenwicht.

Bron: Seeing our spouses more negatively might be a positive, University of Michigan Institute for Social Research.
This entry was posted in Andere. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *