Zijn Walen en Vlamingen zo verschillend?

Parship België vroeg het zich af en deed een onderzoek naar de verschillen tussen Walen en Vlamingen. De resultaten van het onderzoek vind je op de website: www.parship.be.

Volgens mij verschillen Walen en Vlamingen even veel van elkaar als dat er verschillende Vlamingen en verschillende Walen zijn. Walen die met Vlamingen een relatie beginnen: ik zie niet in waarom het niet zou lukken! Het is veel belangrijker om te zien hoe iemand bereid is om met die verschillen om te gaan. Bij een koppel merk je dat er in het begin snel over die verschillen heen gekeken wordt  of dat men ze niet belangrijk vindt. Na verloop van tijd kunnen ze toch beginnen ergeren en voelen de partners misschien wel de drang om dingen te gaan veranderen. En dan gaat het meestal botsen…

 Twee mensen  verschillen waarschijnlijk meer dan ze op mekaar gelijken. Vaak vinden we hetgeen we zelf niet hebben aantrekkelijk in de andere. Maar wat we eerst in de ander aantrekkelijk vonden gaat vaak na een tijd irriteren.

 Soms volstaat het om inzicht te hebben in de verschillen om de frustraties te doen afnemen. Apprecieer je eigen sterktes en zwakheden en die van je vriend. Begrijp dat de kracht van jullie relatie net is dat jullie op bepaalde punten verschillen en beoordeel je relatie vanuit dat perspectief.

 Een relatie hebben gaat voor een belangrijk stuk over kunnen omgaan met verschillen. Soms zijn het de grote kwesties, zoals beslissingen over trouwen en samenwonen, die tot onbegrip leiden. Maar meestal zijn het kleine dingen die voor de grootste problemen zorgen. Goede communicatie en duidelijke afspraken kunnen het leed wat verzachten, maar ook wat tolerantie kan helpen. Sommige van zijn gewoontes kun je veranderen, maar andere zijn bijzonder hardnekkig.

Dring de manier waarop jij door het leven gaat niet aan hem op. Gun elkaar daarin wat vrijheid en laat de ander zijn gang gaan.

This entry was posted in verliefd. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *