Happy Singles?

Happy singles, ze bestaan, ongetwijfeld, en in allerlei soorten en maten. Er zijn ook heel wat redenen te bedenken om blij te zijn met of ondanks het statuut van alleenstaande.
Om te beginnen zijn er mensen die ervan overtuigd zijn dat ze beter zonder relatie door het leven gaan. Ze voelen zich relatief tevreden als ze alleen zijn, en hebben bijvoorbeeld ondervonden dat ze het moeilijker hebben als ze in een relatie zitten. Om de een of andere reden hebben ze het moeilijk dag in dag uit met een partner rekening te houden. Dat is voor niemand makkelijk, maar voor sommigen nog net iets moelijker, bijvoorbeeld omwille van hun persoonlijkheidskenmerken. Daar waar we vroeger geneigd waren mensen onder te verdelen in ‘normalen’ en ‘abnormalen’, zijn we er intussen achter gekomen dat we allemaal bijzonder, apart of eigen-aardig zijn op onze manier. En sommige mensen hebben het moeilijk om te veel of te lang met iemand samen te zijn. Dat moet ook kunnen.
Andere mensen hebben nog niet zo lang een relatie achter de rug. Sommigen hebben gezworen ‘er nooit meer opnieuw aan te beginnen’, een begrijpelijke reactie als je net een negatieve ervaring gehad hebt. Een amalgaan aan nare belevingen wordt nog te nadrukkelijk geassocieerd met het hebben van een relatie. Deze mensen storten zich niet blindelings in een nieuwe relatie, al kan de goesting om opnieuw iets te wagen langzaam groeien. Ze zullen meestal niet alleen blijven, maar nemen verstandig als ze zijn even de tijd om te bekomen, om op hun positieven te komen. Je stapt nu eenmaal niet in een nieuwe relatie, even makkelijk als je nieuwe kleren aantrekt. Het lijkt een goed idee om de tijd te nemen om een vorige relatie, inclusief een breuk en de nare belevenissen die daarmee samenhangen, te verwerken alvorens je te storten in een nieuw avontuur.
Vaak gaat het echter anders: de verliefdheid en de mogelijkheid tot of zelfs het uitzicht op een nieuwe relatie helpt veel mensen de vorige partner met minder moeite te verlaten. Het vergt moed bij iemand weg te gaan zonder een alternatief aan de horizon te zien opduiken, zoals het moed vergt een huidige job op te geven alvorens er al een nieuwe te hebben, ook al vind je dat werk niet meer aangenaam. Onderschat nooit de angst voor het onbekende en de hang naar veiligheid en vertrouwdheid.
Nog anderen voelen zich te oud om nog aan een nieuwe relatie te beginnen. Een leeftijd kan je daar moeilijk op kleven, maar het is begrijpelijk dat vele bejaarde mensen twee keer nadenken alvorens hun leven opnieuw met iemand te gaan delen. Zij kunnen er vaak naast de zorg om zichzelf, nog moeilijk de zorg om iemand anders bijnemen.
Redenen genoeg om zich te verzoenen met de toestand alleen te zijn. Toch ben ik ervan overtuigd dat een meerderheid van mensen liever wel een lief heeft. Ik weet wel dat mensen vaak het tegenovergestelde willen van wat ze hebben: ‘liefhebbers’ zouden graag nog eens ‘vrij’ zijn, en alleenstaanden willen graag een partner. Wellicht heeft dit te maken met het feit dat mensen beter de negatieve kanten zien van hun actuele situatie, en het ander statuut meer gaan idealiseren naarmate dat ze het een langere tijd niet meer gekend hebben.
Onderzoeken wijzen uit dat mensen minder stress ervaren of zich beter voelen als ze bijvoorbeeld na de dagtaak thuiskomen in de wetenschap dat er nog iemand anders in het huis is. Een partnerrelatie hebben kent dan ook heel wat voordelen. Je kan vertellen over wat vanbinnen bij je leeft. Je kan mekaar helpen bij meer praktische zaken. De ene is beter in het ene, de andere beter in iets anders. Je staat niet alleen voor de uitdagingen die op je af komen. Gezelliger wordt het vaak door gezelschap. En knuffelen kan je enkel met twee.
In onze moderne tijd kan niemand ons opdringen een relatie te hebben. We hebben nu ook veel meer keuzemogelijkheden. Onze maatschappij wordt toleranter ten aanzien van tal van samenlevingsvormen. Dat maakt ons vrijer. Een vrijheid die het ons misschien niet makkelijker, maar hopelijk wel gelukkiger maakt.

This entry was posted in Andere. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *