Vijftigplus en aantrekkelijk

Ondanks een ontegensprekelijke demografische tendens van vergrijzing, blijft jeugdigheid de norm, zowel in de publieke wereld van ondernemingen en organisaties, als in de private wereld van intieme relaties. Deze norm staat echter haaks op een andere tendens die evenzeer verband houdt met een hogere levensverwachting. Precies omdat mensen langer leven, moet de professionele loopbaan heel wat langer duren, liefst tot de leeftijd van 67 jaar, zodat het steeds vaker zal voorvallen dat vijftigplussers op zoek zijn naar een nieuwe job. Omwille van dezelfde verhoogde levensverwachting is ook de kans dat men voorbij de vijftig nog op zoek gaat naar een nieuwe partner aanzienlijk groter geworden. Met andere woorden: vijftigplussers zijn prominent aanwezig, zowel op de professionele markt waar werkgevers en arbeidskrachten elkaar ontmoeten, als op de duurzame relatiemarkt waar singles elkaar ontmoeten om te achterhalen of er misschien een duurzame relatie van kan komen.
Deze realiteit vraagt om een nieuwe normering, waarbij andere kenmerken dan jeugdigheid naar waarde worden geschat. Toegegeven, jonge mensen hebben een strak en fris lichaam, hebben vaak energie te koop, zijn nogal eens veelbelovend en maken een belangrijk deel uit van de toekomst. Vandaar dat ze vaak als impliciete standaard dienen in de reclame, de arbeidswereld en de cultuur.
Hoe kunnen vijftigplussers zich in een dergelijke context staande houden? Wat kunnen zij in de weegschaal werpen tegenover het jonge geweld? Ze leven al een hele poos en kunnen dus putten uit een schat aan ervaring. In de mate dat ze geleerd hebben uit deze ervaring, hebben ze ook heel wat wijsheid te bieden. Daar komt nog bij dat ze er vaak nog een traditionele arbeidsethos op na houden gekenmerkt door een hoge graad van engagement.
Zowel in de arbeidswereld als in de private levenssfeer kunnen vijftigplussers dus bogen op heel wat meer ervaring dan pakweg twintigers. Deze ervaring zorgt ervoor dat ze realistischer zijn in hun verwachtingen van zichzelf en van anderen. Ze weten dat het ideale en het perfecte niet van deze wereld zijn. Tegelijk helpt hun ervaring ook hun prestaties vooruit, misschien niet zozeer op het vlak van snelheid en kwantiteit, maar eerder op het vlak van grondigheid en kwaliteit.
In de wereld van de intieme relaties zijn vijftigplussers ook realistischer in hun verwachtingen van de partner en de relatie. Daarbij komt nog dat ze door eerdere ervaringen achterhaald hebben dat het niet veel zin heeft om het zomaar op te geven bij ernstige problemen. Dit omdat er in ieder duurzame relatie vroeg of laat problemen opduiken. Je komt onherroepelijk beperkingen tegen die inherent zijn aan de mens, en dus aan je partner zoals ook aan jezelf. Deze wijsheid helpt mensen om hun uiterste best te doen om bij gebeurlijke problemen die uit te praten en te doorworstelen. Deze aanpak is vaak meer lonend dan ze uit de weg te gaan door de relatie op te geven.
Wat op de arbeidsmarkt in het nadeel speelt van vijftigplussers is dat ze vaak recht hebben op hogere lonen, waardoor ze aan aantrekkelijkheid inboeten voor potentiĆ«le werkgevers. Parallel daarmee zijn er ook op de relatiemarkt een aantal kenmerken die vijftigplussers vaak minder aantrekkelijk maken. Ze hebben een relationele geschiedenis: een of meerdere ex-partners, een of meerdere kinderen, een of meerdere onverwerkte trauma’s. Dat maakt hen voor sommigen minder aantrekkelijk, omdat ze soms de perceptie tegen hebben wat moeilijker te zijn in de omgang. Daar staat tegenover dat ze vaak beter weten wat ze willen. Sommigen zullen zeggen: ‘ze zijn kieskeuriger’. Anderen: ‘je weet beter wat je aan hen hebt’.
Vooral vrouwen van boven de vijftig klagen wel eens over een gebrek aan interesse van mannen. Deze laatsten mikken soms op te jonge vrouwen in hun zoektocht naar een partner. Mannen van pakweg vijfenvijftig jaar richten zich in veel gevallen liever op vrouwen van vijfenveertig dan op hun leeftijdsgenoten. Ook dat heeft vermoedelijk te maken met onze maatschappij die jeugdigheid verheerlijkt. Toch kunnen vrouwen van vijfenvijftig even goed mooi, sportief, levenslustig, dynamisch, sympathiek, intelligent en humoristisch zijn. De enige manier om daar achter te komen is hen te leren kennen. Dat veronderstelt minstens een of enkele ontmoetingen. En daarvoor zijn intitiatieven nodig ter kennismaking. Teveel mensen ontnemen zichzelf kansen doordat ze weinig of niets ondernemen. Een mailtje kan het begin zijn van een weldoend avontuur. Een telefoongesprek kan doen verlangen naar een ontmoeting in levende lijve. Een te afwachtende houding is de grote vijand van een mooie toekomst.

This entry was posted in Andere. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *