Onrealistische mannen

Als singlecoach stel ik bij herhaling vast dat dames van middelbare leeftijd het niet echt makkelijk hebben bij het vinden van een nieuwe partner. Zij reageren vaak teleurgesteld op het gebrek aan interesse van mannen van middelbare leeftijd voor hen. Zij stellen zich daarbij soms verregaand in vraag:
Is er iets mis met mij?
Ben ik niet meer voldoende aantrekkelijk?
Is het omdat ik nog inwonende kinderen heb dat mannen niet op mijn initiatieven reageren?

We kunnen ervan uit gaan dat er niet meer mis is met dames van middelbare leeftijd dan met heren die even lang gerijpt zijn. Hoewel ze geen achtien meer zijn, zijn ze meestal nog lang niet verwelkt. Net als vele mannen zien ze er vaak nog goed uit, ondanks de jaren die hier en daar hun tol eisen.
Deze dames hoeven zich echt niet radicaal in vraag te stellen. Niet dat de heren zich massaal in vraag moeten stellen, maar ze mogen wel wat realistischer worden als het gaat over de leeftijd van de vrouwen waarnaar hun verlangen uitgaat. De meeste vrouwen kijken realistisch uit naar een man die ongeveer even oud is als hen, hij mag zelfs iets ouder zijn. Vele mannen daarentegen fantaseren en verlangen naar een vrouw van rond de vijfentwintig, zelfs al zijn ze zelf bijna dubbel zo oud. Toegegeven, een vrouw van die leeftijd ziet er meestal goed uit, maar is dat dan werkelijk van overheersend belang? Andere aspecten van een persoon lijken minstens even belangrijk. Een zonnig karakter kan je eigen levenslust helpen verhogen. Een grotere rijkdom aan levenservaring helpt koppels vaak om harmonieuzer samen te leven. Je praat ook heel wat makkelijker met mensen die ongeveer dezelfde rijpheid hebben. Het is niet verboden te dromen, maar enig realisme maakt de kans op tevredenheid zoveel groter.
Dan heb je natuurlijk die liefdevolle aandacht waar we met zijn allen zo naar hunkeren. Daar hebben mannen misschien wel een punt, als ze naar jongere vrouwen verlangen, ondanks hun eigen gevorderde leeftijd. Vrouwen die nog geen kinderen hebben, kunnen nog heel wat meer van hun aandacht richten op hun partner. Ongetwijfeld hebben vele mannen schrik dat hun partner van middelbare leeftijd nog heel wat aandacht besteedt aan hun opkomende kinderen. Volgens de wet van de communicerende vaten boeten ze deze potentiële aandacht zelf in. Maar geldt dat niet even goed voor mannen. Zoals co-ouderschap en billocatie intussen eerder regel dan uitzondering zijn geworden, zo kunnen we intussen ervan uit gaan dat ook mannelijke medioren de helft van de tijd inwonende kinderen hebben die hun aandacht verdienen. Bovendien ligt het in de lijn van de verwachtingen dat jonge vrouwen nog kinderen wensen te krijgen, die ze dan ook nog heel wat aandacht willen geven, vooral in de eerste levensjaren Bij iets rijpere vrouwen geldt het omgekeerde: zij zullen normaal steeds minder tijd en aandacht aan hun kinderen dienen te schenken, wat net zo is voor grijzende mannen.
Misschien is het gewoon handig en zelfs interessant wanneer beide partners ongeveer in dezelfde levensfase zitten. Het wordt moeilijker als de ene nog veel meer toekosmt heeft dan verleden, terwijl de ander meer geschiedenis heeft dan jaren die nog komen. Zoals je geheel anders tegen je werk aankijkt in het begin van je loopbaan dan op het einde, heb je ook verschillende verwachtingen van een relatie naargelang je nog piep of niet meer zo piep bent. Mannen neigen spontaan dan wel naar een jonge partner, maar kunnen ze makkelijk om met diens kinderwens? Ook al lijkt het idee van een veel jongere partner voor vele mannen verleidelijk, toch doen ze er goed aan vrouwen van hun eigen leeftijdscategorie niet zomaar te veronachtzamen.
Op de aantrekkelijkheid van een persoonlijkheid staat geen leeftijd. Mensen kunnen ook boeiender worden met de jaren. Als je de kans wil verhogen iemand te vinden die goed bij je past, verdient het aanbeveling geen mensen uit te sluiten enkel op basis van hun kalenderleeftijd.

This entry was posted in Andere. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *