Twijfels

Zowel in het kader van een psychotherapie, als bij een relatietherapie geven mensen regelmatig aan dat ze heel wat last hebben van twijfels. Twijfelen is des mensen. Iedereen twijfelt wel eens, bij een te nemen beslissing, of aan wat mensen hen trachten wijs te maken. En dat is maar goed ook. Vetrouwen is vaak makkelijker dan wantrouwen, maar een naief en blind vertrouwen is ook te gek. Je wil liever niet dat het vertrouwen dat je geeft beschaamd wordt. Twijfelen kan dus gezond zijn. Twijfels kunnen het mensen echter ook onmogelijk maken zich goed in hun vel te voelen.
Twijfels kunnen zeer verschillend van aard zijn. Je hebt de cartesiaanse, filosofische, eerder rationele twijfel: niets is wat het lijkt. Als het soms zo is dat we denken dat wat we dromen of foutief waarnemen werkelijk is, wie kan ons dan garanderen dat dat niet altijd het geval is? Je mag dus niet zomaar voor waar aannemen wat onze dromen, zintuigen of medemensen ons trachten te vertellen. Een gezonde kritsche houding is de basis en de noodzakelijke voorwaarde voor wetenschap en wijsheid.
Anders is het gesteld met de twijfel die ons belet beslissingen te nemen, een soort existantiële twijfel. Die kan verlammen en verteren, precies omdat ze ervoor zorgt dat een beslissing in de lucht blijft hangen. Dat geldt met name ook voor een partnerkeuze. Mensen kunnen twijfelen om een relatie te beginnen. Ze kunnen ook twijfelen tussen twee mensen. Aan de ene kant staat een partner waarmee men al lang samenleeft, waarmee men zeer vertrouwd is, maar waarmee het samenleven eerder als routineus ervaren wordt: de sleur is er in geslopen. Aan de andere kant blinkt een nieuw persoon, aantrekkelijk door verliefdheid. Het groenere gras aan de overkant. En dan komt de twijfel: wie te kiezen? Het lijkt een luxeprobleem te kunnen kiezen tussen twee mensen, en toch gaan mensen eraan tenonder. Piekeren wordt een bijna constante bezigheid. Eigen aan het piekeren is dat men niet verder komt. Men denkt in cirkels. Dan kan je maar beter met iemand praten. Niet dat je beslissingen door anderen moet laten bepalen, maar door je gedachten onder woorden te brengen ben je meteen ook aan het ordenen. Dat helpt je verder… cirkels worden spiralen: je komt toch verder. Blijven twijfelen is als rijden op een rond punt zonder een weg in te slaan: je draait zot. Dan is het maar beter toch eens een weg in te slaan, dan zijn er twee mogelijkheden. Of je merkt na verloop van tijd dat je juist zit, en je gaat op de ingeslagen weg verder. Of je merkt dat je verkeerd gekozen hebt, en zelfs dan sta je verder. Dan kan je naar het rond punt teruggrijden, en weet je tenminste welke weg je niet mag inslaan. Mensen zijn geen ezels.
Kiezen is verliezen, dat is natuurlijk ook waar. Kiest je voor A, dan verlies je de voordelen van B, en omgekeerd. Niet kiezen is echter nog meer verliezen. Je verliest niet alleen de voordelen van beide mogelijke keuzes, je verliest ook nog eens aan levenslust. Twijfels kunnen veel kapot maken. Een verkeerde beslissing nemen is derhalve beter dan niets beslissen.
We komen dit fenomeen ook tegen bij singles die graag een partner zouden hebben. Ze twijfelen hun kansen soms kapot. Angst voor een verkeerde beslissing is ook in deze een slechte raadgever. Wat in veel gevallen kan helpen is het relativeren van het belang van dergelijke beslissingen. Een stapje in de richting van een mogelijke partner lijkt belangrijker dan het is. Ook in dit geval geldt dat een stap zetten beter is dan niets doen. Zet je die stap, dan blijkt enige tijd later wel of je een juiste stap zette. Is dat niet het geval, is er geen man overboord. In het slechtste geval ben je terug bij af, en weet je iets meer: met deze persoon blijft het niet goed gaan. Was de stap wel de juiste, krijg je de voordelen van het partnerschap cadeau: liefde, vriendschap, genegenheid…
Dus toch maar durven, ondernemen in plaats van te blijven twijfelen. Succes… in het leven, in de liefde.

This entry was posted in Andere. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *