Vertrouwen

Vertrouwen heb je nodig om een nieuwe relatie op een goede manier te kunnen starten. Evident is dat echter niet altijd, vooral niet wanneer je al verschillende relaties achter de rug hebt. Enerzijds valt het dan voor dat je vertrouwen een of meerdere malen geschaad werd in het verleden. In dat geval krijgt de nieuwe partner vaak de rekening gepresenteerd. Die wordt dan gewantrouwd, niet om het eigen gedrag, maar om het gedrag van de ex-partner(s). Anderzijds hou je er ook best rekening mee dat het met vertrouwen gaat zoals het spreekwoord het aangeeft: ‘het komt te voet, en gaat te paard’. Dat lijkt zelfs nog onderschat: het lijkt zelfs dat je jaren nodig hebt om je vertrouwen groot te krijgen, terwijl het kan gebeuren dat je quasi al je vertrouwen verliest op een paar seconden tijd, met name als je erachter komt dat je partner je bedroog.
Ze zijn niet te tellen, de mensen voor wie het even allemaal niet meer hoeft, dat gedoe met relaties, en daarbij het risico lopen om opnieuw bedrogen te worden. Zij herstellen langzaam van eerder opgelopen kwetsuren en voelen een wantrouwen dat hen belet om opnieuw te avonturen.
Toch voelen weinigen zich geroepen de rest van hun leven alleen te blijven. Na verloop van tijd krijgt het verlangen naar een partner opnieuw de bovenhand op de angst opnieuw bedrogen te worden. Dat betekent dat je er best aan werkt je wantrouwen langzaam maar zeker te overwinnen en je vertrouwen op te bouwen.
Zoals angst de neiging stimuleert tot vermijdingsgedrag, zo induceert wantrouwen het gedrag waarbij mensen overmatig gaan controleren. In beide gevallen kunnen we gewagen van contraproductief gedrag. Net zoals het vermijdingsgedrag de angst verhoogt in de plaats van vermindert, zo doet het overdreven controleren van de partner het wantrouwen eerder verhogen in plaats van het te verlagen. Ga je achterdochtig op zoek naar tekenen die erop kunnen wijzen dat je partner niet geheel oprecht is, vind je altijd wel signalen die erop kunnen wijzen dat dat niet het geval is.
Hoe kunnen we er dan wel voor zorgen dat een overdreven wantrouwen niet de toekomst van een relatie hypothekeert? Verschillende aspecten kunnen helpen. Je kan aan je partner vragen zo betrouwbaar mogelijk te zijn, open, eerlijk en transparant. Als je partner steeds zegt wat hij doet, en ook doet wat hij zegt, krijg je geleidelijk meer vertrouwen. Is je spreken in harmonie met je handelen, help je het vertrouwen van je partner te groeien.
Toch lijken er verschuivingen gaande als het gaat over wat je al dan niet deelt met je partner. Daar waar het voor vroegere generaties nogal evident leek dat je voor je partner geen geheimen had en dus zo goed als alles deelde, lijkt men daar nu vaak anders over te denken. Heeft het met de opkomst van de nieuwe media te maken, met een groeiende individualisering of met de kortere duur van de doorsnee relatie? Misschien wel met alle drie deze factoren, en we vergeten er wellicht nog. In ieder geval zijn er steeds meer mensen die hun computer, Facebook, GSM… afschermen voor het geïnteresseerde oog van de partner. Indien men dan (herhaaldelijk) werd belogen en bedrogen door een ex-partner, wordt het wantrouwen daardoor gemakkelijk gewekt: wat wil mijn nieuwe partner voor mij achterhouden? Anderzijds verzwijgt deze partner misschien juist dingen om de jalousie van diegene die ooit bedrogen werd niet te wekken.
Natuurlijk dient het grootste gedeelte van het werk te komen van de persoon zelf die wil groeien in vertrouwen, en niet van zijn partner. Dan is er vooral de langzame weg van het geleidelijk meer vertrouwen geven. Stukje bij beetje gun je je partner meer vrijheid en kan je vaststellen dat die dat vertrouwen waard is en niet beschaamt. Zo bouw je steen voor steen, het huis van je vertrouwen op.
Ook het verwerken van eerdere ervaringen met ontrouw en bedrog kan helpen. Hoe meer je die dingen verwerkt kan krijgen, hoe minder de schaduw ervan boven actuele relaties hoeven te hangen. Ook goede communicatie en afspraken met de huidige partner kunnen het vertrouwen vooruit helpen. Zo kan je bijvoorbeeld afspreken om beiden te trachten zo moedig te zijn om niet te bedriegen. We weten wel dat velen pas de stap durven zetten, weg van een vorige partner als er zich reeds andere alternatieven aandienen. Toch moet het mogelijk zijn om eerst de actuele relatie te beëindigen als dat echt nodig is, alvorens er een nieuwe te beginnen. Dat vergt een beetje moed, en voorkomt heel wat leed.

This entry was posted in Andere. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *